MPH 2015
Epidemiologi og biostatistik


Oversigt over denne side

På denne side finder du information om, hvad kurset indeholder, hvordan kurset er opbygget, hvilke krav du stilles som deltager og hvilke tekniske specifikationer, der stilles til din computer og de programmer, du bruger. Informationen vedrører primært biostatistikdelen, som udgør størstedelen af kurset.

Siden er bygget op således

Kursets indhold

Emneoversigt

Kurset er en overbygning af efterårets fællesmodul og har som hovedformål at gøre deltagerne i stand til at udføre multiple (logistiske) regressionsanalyser af data fra epidemiologiske studier. Desuden vil der blive afsat tid til diskussion af metodologiske aspekter af tidsskriftartikler.

Emner i epidemiologi:
Confounding og bias. Epidemiologiske studiedesigns. Systematiske reviews og metaanalyser.

Emner i biostatistik:
Simple og stratificerede tabelanalyser. Simpel og multipel regression (primært logistisk, men også kort om lineær og ganske kort om Cox). Linearitet. Effektmodifikation. Matchede studier. Stikprøvebestemmelse og powerberegninger.
Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i SAS.

Selve læringsmålene finder du her.

Software

Vi vil lave statistiske analyser i SAS. Du kan downloade SAS gratis via kunet.dk (kræver at du har et bruger-id til KU).

Lærebøger

Epidemiologi:
Svend Juul. Epidemiologi og evidens. Pris ca 300 kr.

Biostatistik:
Motulsky. Intuitive Biostatistics: A Nonmathematical Guide to Statistical Thinking, 3rd edition. Pris ca 375 kr.

En bog om SAS er ikke en nødvendighed, men ellers er Elliot: SAS Essentials: A Guide to Mastering SAS for Research et godt bud (pris ca 275 kr).

Undervisningssessioner

Seks fredage ialt på datoerne 10.+17.+24. april, 8.+22.+29. maj samt 12. juni. Som udgangspunkt kl 8.15-15 (40 undervisningstimer ialt fordelt på de 7 dage). Undervisning vil foregå i IT-lokale med adgang til computere med SAS installeret. Afhængigt af antallet af deltagere vil formen enten være:

Har du installeret SAS på egen bærbar kan du med fordel medbringe denne til undervisningen.Undervisningens struktur og forberedelse

Træningsaktviteter

At blive fortrolig med de statistiske metoder og udførslen af analyser i SAS kræver, som i enhver anden disciplin, at du træner. Forud for hver undervisningssession stilles derfor krav om, at du udfører specifikke træningsaktiviteter. Disse aktiviteter vil primært være fokuseret på anvendelsen af SAS, men vil samtidigt være en anvendelse af de metoder, vi diskuterer i undervisningen.
Med træningsaktiviteterne opnår du en større fortrolighed med teknik (SAS) og statistiske metoder. Det betyder, at vi kan bruge undervisningssessionerne på at diskutere statistiske metoder frem for teknik.

Undervisningsstruktur

Undervisningen hørende til hvert enkelt emne er delt op på følgende måde:

En oversigt over undervisningsstrukturen er givet her:

Virtuelt klasseværelse

Kursets virtuelle klasseværelse vil ligge på et forum ved navn Podio (www.podio.com). Podio minder meget om Facebook, men det er ikke noget krav, at du er bekendt med Facebook. Her vil du finde alt kursusmateriale (video'er, tekster, opgaver) og vi vil her også føre diskussioner relateret til træningsopgaverne. Du kan se en video med en præsentation af dette kursusforum og hvordan vi vil bruge det her. Hvis du allerede nu vil lukkes ind på Podio for at få en ide om, hvordan det fungerer, kan du sende mig en email.

Aktiviteter forud for første undervisningssession

Allerede inden kurset starter, vil du skulle udføre træningsaktiviteter. Her vil du på egen hånd, med mine instruktioner og anvisninger, skulle sætte dig ind i, hvordan SAS fungerer. Du vil skulle indlæse et datasæt, beregne nye variable og lave simple optællinger og beregne et gennemsnit. Når vi mødes til første undervisningssession, vil du derfor allerede være bekendt med SAS.
I god tid inden kursusstart vil du modtage en mail med en invitation til kursets virtuelle klasseværelse på Podio, hvor du vil finde alt, du skal bruge.Krav og tekniske specifikationer

Forberedelse i antal timer

Forud for første undervisningssession skal du forvente at bruge 5-20 timer afhængigt af din tekniske kunnen og dit kendskab til SAS. De øvrige undervisningsgange skal du forvente at bruge 4-6 timer på træningsaktiviteter. På den sidste undervisningsdag vil der ikke blive stillet krav om træning grundet aflevering af den obligatoriske opgave.

Evaluering af kurset

For at bestå kurset skal du fuldføre mindst 80% af træningsaktiviteterne (du behøver dog ikke besvare 80% korrekt). Dertil skal du aflevere en obligatorisk opgave baseret på en epidemiologisk artikel, hvor vi har adgang til datamaterialet. Du vil skulle udføre tilsvarende og supplerende analyser og sammenfatte resultaterne i en rapport. Der gives bestået / ikke-bestået. Fristen for aflevering af opgaven er mandag d. 8. juni kl 12.00. Såfremt du ikke består opgaven i første omgang, har du mulighed for at genaflevere opgaven.

Specifikationer til din computer og browsere

Det vil absolut være en fordel at installere SAS på egen computer, idet størstedelen af træningsaktiviteterne foregår i SAS. Alternativt kan du arbejde med aktiviteterne i IT-lokalerne på CSS (dog formentligt først efter kl 17 på hverdage pga undervisning i lokalerne) eller alliere dig med en studiekammerat, som har installeret SAS.
At installere SAS på en Windows computer skulle være nemt (vejledning finder du på kunet.dk), hvorimod det kan være en udfordring på Mac. SAS findes ikke til Mac, hvorfor du vil skulle installere en virtuel Windows inden du kan installere SAS. Hvis din tekniske kunnen med Mac er begrænset, er du formentligt nødt til at søge hjælp hos en mere kyndig bruger.
Derudover skal du være opmærksom på, at Podio kun kører på de seneste to versioner af browserne. Se hvilke her. Hvis du ikke har mulighed for at opdatere din browser til de nyeste versioner, kan du alternativt benytte Podio's app til iPad, iPhone eller Android. Har du en sådan telefon eller tablet, er det i øvrigt en god ide at installere Podio her under alle omstændigheder.Praktiske informationer

Undervisere

Epidemiologi:
Lektor Laust Hvas Mortensen. Afdeling for Social Medicin.

Biostatistik:
Lektor Susanne Rosthøj (kursusleder). Biostatistisk Afdeling.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig (kursusleder) på sr@biostat.ku.dk. Du er også velkommen i vores virtuelle klasseværelse - vær dog opmærksom på at materialet ikke er endeligt og vil blive opdateret inden kursusstart.

Denne side er sidst opdateret